Matrix Over
Startpagina Over

Over


Voorbeeld Matrix Uitkomsten Contact

Over

managemens


Managemens wordt sinds 1992 ingezet voor uiteenlopende interim management en projectopdrachten. Hoofdzakelijk uitgevoerd in opdracht van (samenwerkingsverbanden tussen) verzorgingshuizen, verpleeghuizen, de thuiszorg, woningcorporaties of zorgverzekeraars.

Veelal wordt Managemens gevraagd in situaties waar innovatie gewenst is of waar het veranderen stagneert. Project- en managementopdrachten wisselen zich daarbij af. Managemens wordt specialist genoemd op het terrein van wonen, zorg en welzijn; vraaggerichte zorg; klantondersteuning; de invoering van de WMO; extramuraal werken binnen de ouderenzorg en crisis management.

Meer informatie

Informatie over het bedrijf is te vinden op: